Soutěž pátek třináctého 2023

Pravidla soutěže "Soutěž pátek třináctého 2023"

Ceny: 3 poukázky na nákup po 1000 Kč každá. Do soutěže jsou zařazeny všechny objednávky v soutěžním období. Do soutěže je zařazena maximálně 1 objednávka na zákazníka. Duplicitní objednávky navíc budou ze soutěže vyřazeny.

 

 • Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději 15.11.2023 a informace bude zveřejněna na této stránce (https://www.iveronika.cz/soutez-patek-trinacteho-2023/). Výherci budou též informování emailem.
 • Losování proběhne elektronickou formou, náhodným výběrem z objednávek, které budou uskutečněny v soutěžním období. 
 • Účastníci účastí v soutěži souhlasí se zveřejněním křestního jména a města či obce bydliště. Souhlas s tímto bodem je možné odvolat emailem či v poznámce u objednávky volnou formou (např. nesouhlasím se zveřejněním křestního jména a bydliště ve vyhodnocení soutěže). V takovém případě namísto křestního jména a města uvedeme, že si účastník nepřál zveřejnění těchto údajů.
 • Do soutěže se každý může přihlásit jen 1x. Vyhodnocení duplicitních objednávek může proběhnout na základě jména, bydliště, emailové adresy či telefonního čísla. Prosíme, nevytvářejte duplicitní objednávky.
 • Vyhodnocení soutěže proběhne u výherců také formou emailu, neodvolá-li účastník mezitím souhlas s emailovým oslovením.
 • Do soutěže dáváme 3 poukázky na 1000 Kč. Platnost poukázky bude minimálně 6 měsíců od vyhlášení soutěže.
 • Vyhrazujeme si možnost upravit pravidla soutěže i v jejím průběhu. Takováto změna pravidel bude zveřejněna zde.
 • Do soutěže budou zařazeny pouze objednávky, které nebyly vráceny v zákonné lhůtě 14 dní od doručení.
 • Výherci budou vylosování náhodně pomocí počítačového programu.
 • Zrušené či nepřevzaté objednávky také nebudou zařazeny do soutěže.
 • Přejeme hodně štěstí :-) !