DUBNOVÁ SOUTĚŽ 2024

Pravidla soutěže "DUBNOVÁ SOUTĚŽ" 2024

Ceny: 3 poukázky na nákup po 5000 Kč každá. Do soutěže jsou zařazeni zákazníci, kteří objednají v soutěžním období (15.4.2024 - 30.4.2024) a do poznámky k objednávce napíší heslo SOUTĚŽ. Heslo v případě zapomenutí lze doplnit i emailem dodatečně na emailu info@iveronika.cz. Každý zákazník může být zařazen do soutěže pouze 1x bez ohledu na počet objednávek.

 • Vyhodnocení soutěže proběhne 10.5.2024 a informace bude zveřejněna na této stránce https://www.iveronika.cz/dubnova-soutez/. Výherci budou též informování emailem.
 • Losování proběhne elektronickou formou, náhodným výběrem z objednávek, které budou v soutěžním období (12.4.2024 - 30.4.2024) a v poznámce budou mít heslo SOUTĚŽ.
 • Účastníci účastí v soutěži souhlasí se zveřejněním křestního jména a města či obce bydliště. Souhlas s tímto bodem je možné odvolat emailem či v poznámce u objednávky volnou formou (např. nesouhlasím se zveřejněním křestního jména a bydliště ve vyhodnocení soutěže). V takovém případě namísto křestního jména a města uvedeme, že si účastník nepřál zveřejnění těchto údajů.
 • Do soutěže se každý může přihlásit jen 1x. Vyhodnocení duplicitních objednávek může proběhnout na základě jména, bydliště, emailové adresy či telefonního čísla. Prosíme, nevytvářejte duplicitní objednávky.
 • Vyhodnocení soutěže proběhne u výherců také formou emailu, neodvolá-li účastník mezitím souhlas s emailovým oslovením.
 • Do soutěže dáváme 3 poukázky na 5000 Kč. Platnost poukázek bude minimálně 6 měsíců od vyhlášení soutěže.
 • Vyhrazujeme si možnost upravit pravidla soutěže i v jejím průběhu. Takováto změna pravidel bude zveřejněna zde.
 • Do soutěže budou zařazeny pouze objednávky, které nebyly vráceny v zákonné lhůtě 14 dní od doručení.
 • Výherci budou vylosováni náhodně pomocí počítačového programu.
 • Zrušené či nepřevzaté objednávky také nebudou zařazeny do soutěže.
 • Přejeme hodně štěstí :-) !