Reklamační řád

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.


Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona tzn. 24  měsíců od data převzetí zboží. Navíc je poskytována dodatečná záruka 12 měsíců. Tj. dohromady 36 měsíců možnost reklamace. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění
Zboží je třeba doručit na adresu: Miroslav Fiala, iVeronika.cz, Kostomlatská 682/8, 190 00 Praha, Praha v době trvající záruky, ta se o dobu vyřízení reklamace prodlužuje. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Rozpor s kupní smlouvou
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.
Pokud jste obdržel/-la od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal/-la (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel/-la výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. Předtím nás, prosíme, předem kontaktujte (viz. sekce Kontakty). My Vám, pokud to bude možné, bezplatně zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (Např. vhodným obalem pro zaslání podprsenky je krabička nikoli obálka). Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko, na adresu centrály dodavatele.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (tedy objednávkou na www.iVeronika.cz) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek dokud svůj souhlas písemně neodvolá. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

iVeronika.cz používá k personalizaci sdělení a vylepšení služeb soubory cookie. Používáním webu s užitím souborů cookies souhlasíte.